Skip to content

You are here:Начало arrow Услуги
Основни сфери на дейност

ПРОЕКТИ за получаване на външно финансиране

 • Подготовка, разработване,  осъществяване, управление и оценка на резултатите на проекти, финансирани от Европейския съюз и други международни организации в сфери като  добро управление, законодателни реформи, развитие на човешките ресурси и др.

 

ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ и усъвършенстване на ефективността:

 • Стратегическо планиране и управление на промяната в организацията
 • Развитие на човешките ресурси - управление на персонала, оценка и мотивация,  развитие на социални умения и компетенции
 • Проучване, планиране и разработване на обучения, съобразени с конкретните нужди на организацията
 • Организиране и провеждане на корпоративни мероприятия, срещи, семинари, тийм билдинг
 • Фасилитация – водене на срещи, управление на групова работа за постигане на поставените цели

 ЕФЕКТИВНА КОМУНИКАЦИЯ

 • Връзки с обществеността - разработване и осъществяване на комуникационни стратегии, обучение и консултации за ефективни връзки с медиите и обществеността 
 • Застъпничество  - “Проджект Спейс” е член на групата Transparent Lobbying International, която предоставя застъпнически услуги на различни заинтересовани групи по въпроси в полза на икономическото и социалното развитие на страната  
 • Медиация – доброволно разрешаване на спорове, форуми за популяризиране на медиацията, обучения и сертификационни курсове

  KОУЧИНГ И ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ

 • Коучинг и индивидуално консултиране
 • Целеполагане и работа за постигане на целите
 • Личностно развитие и др.
 

Testimonials

Клиентите за нас

„Екпертите, с които „Проджект Спейс” работи, оказаха неоценима помощ при изграждането на Камарата – от самото й конституиране, до разработването на ефективни услуги за членовете..."

Георги Дичев, Председател на Камарата на частните съдебни изпълнители