Skip to content

You are here:Начало arrow Услуги arrow Бизнес
Услуги за бизнеса

Финансиране на предприятия по европейски проекти

 •  Ако ви липсва достатъчно информация за действащите европейски програми за финансиране на бизнеса и нямате време да проучвате непрекъснато изменящите се изисквания, обадете ни за среща, на която да ви запознаем с основните възможности, които са открити за вас. 
 • Ако вече сте запознати с основната информация, но не сте сигурни как да структурирате най-убедително своята идея, ние можем да ви помогнем в написването на самото предложение. 
 • ? най-накрая, ако вече сте спечелили проект, но нямате достатъчно ресурс за доброто му управление, можем да ви окажем допълнително съдействие при планиране на финансовите потоци, изпълнение и управление на предвидените дейности и отчитане на резултите в съответствие с изискванията на финансиращата институция.

Организационно развитие

 • Организационното развитие е дългосрочна консултантска намеса за подобряване на ефективността на ва?ата фирма. 
 • Тя започва с работна сесия с мениджърите, по време на която се дефинират основните нужди, очаквания и желани промени в организацията. 
 • Процесът продължава с оценка от страна на консултантите, обсъждане на оценката и планиране на конкретни действия за реализиране на промяната – такава промяна може да е свързана с ефективността на работните процеси, продуктивността и мотивацията на персонала, разработване на нови услуги, преструктуриране, раз?иряване на дейността или закриване на дейности, които вече не са печелив?и. Всички споменати ситуации са пример за задачи, с които ръководителите се сблъскват ежедневно. Понякога те разполагат с достатъчно време и чове?ки ресурси, за да се справят с промените и без допълнителна консултантска намеса, но много често, особено при по-малките и средни фирми, ръководителите нямат физическата възможност да съберат изчерпателна информация и да вземат добре информирани ре?ения в интерес на своята фирма. Наемането на консултант в този случай в крайна сметка ще се окаже по-евтино и ефективно, отколкото да работите на принципа „проба-гре?ка”.

Подобряване на комуникацията

Възможностите за подобрение в тази сфера са практически неограничени. Тук можем да предложим консултантска помощ и обучения за:

 • Подобряване на вътре?но-фирмената комуникация, водещо до пови?ена ефективност и мотивация на персонала.
 •  Подобряване на връзките с клиентите. Някои рекламни специалисти смятат, че фирмените рекламни стратегии се изчерпват с изработването на календари и химикалки. Ние вярваме, че ако тези мерки не са добре насочени и планирани, те са чиста загуба на средства.
 •  Мениджърски умения и работа в екип. Тук отново няма да ви предложим готови формули. Убедени сме, че тези умения трябва да се развиват отново в рамките на конкретните нужди – тогава, когато сте назначили ръководни кадри без достатъчно опит, когато смятате да пови?ите свои служители, когато екипът ви има нужда да отпразнува успехи или обсъди проблемите, с които се сблъсква.

Доброволно разре?аване на спорове

 •  Дори да сте напълно изрядни и да подготвяте своите договори професионално, често се случва да изпаднете в конфликт със свои клиенти, контрагенти или служители. Препоръчваме ви в този случай възможно най-бързо да се обърнете към медиатор, който ще ви помогне да разре?ите спора извън съда, при запазване на поверителност и максимална защита на ва?ите интереси. Разбира се медиация може да бъде ползвана и по време на висящо съдебно дело. Ако не сте сигурни дали спорът ви е подходящ за медиация, обадете ни се или се свържате с нас чрез интернет страницата, за да си насрочим среща. Първата консултация, по време на която ще се запознаем с детайлите по спора и ще ви дадем становище дали спорът е подходящ за медиация, е безплатна.

Организиране на фирмени събития

 •  Това е още една възможност да спестите време и да се отличите пред своите конкуренти и партньори като покажете нестандартни ре?ения при празнични поводи и реална практическа полза при провеждането на професионални срещи.
 •  Когато срещата, семинара или събитието е особено важно и искате да има дискусии, които да доведат до конретни изводи, препоръчваме ви да наемете „фасилитатор” (професионален водещ).
 

Testimonials

Клиентите за нас

„Екпертите, с които „Проджект Спейс” работи, оказаха неоценима помощ при изграждането на Камарата – от самото й конституиране, до разработването на ефективни услуги за членовете..."

Георги Дичев, Председател на Камарата на частните съдебни изпълнители