Skip to content

You are here:Начало arrow Услуги arrow Бизнес
Услуги за бизнеса

Финансиране на предприятия по европейски проекти

 •  Ако ви липсва достатъчно информация за действащите европейски програми за финансиране на бизнеса и нямате време да проучвате непрекъснато изменящите се изисквания, обадете ни за среща, на която да ви запознаем с основните възможности, които са открити за вас. 
 • Ако вече сте запознати с основната информация, но не сте сигурни как да структурирате най-убедително своята идея, ние можем да ви помогнем в написването на самото предложение. 
 • ? най-накрая, ако вече сте спечелили проект, но нямате достатъчно ресурс за доброто му управление, можем да ви окажем допълнително съдействие при планиране на финансовите потоци, изпълнение и управление на предвидените дейности и отчитане на резултите в съответствие с изискванията на финансиращата институция.

Организационно развитие

 • Организационното развитие е дългосрочна консултантска намеса за подобряване на ефективността на ва?ата фирма. 
 • Тя започва с работна сесия с мениджърите, по време на която се дефинират основните нужди, очаквания и желани промени в организацията. 
 • Процесът продължава с оценка от страна на консултантите, обсъждане на оценката и планиране на конкретни действия за реализиране на промяната – такава промяна може да е свързана с ефективността на работните процеси, продуктивността и мотивацията на персонала, разработване на нови услуги, преструктуриране, раз?иряване на дейността или закриване на дейности, които вече не са печелив?и. Всички споменати ситуации са пример за задачи, с които ръководителите се сблъскват ежедневно. Понякога те разполагат с достатъчно време и чове?ки ресурси, за да се справят с промените и без допълнителна консултантска намеса, но много често, особено при по-малките и средни фирми, ръководителите нямат физическата възможност да съберат изчерпателна информация и да вземат добре информирани ре?ения в интерес на своята фирма. Наемането на консултант в този случай в крайна сметка ще се окаже по-евтино и ефективно, отколкото да работите на принципа „проба-гре?ка”.

Подобряване на комуникацията

Възможностите за подобрение в тази сфера са практически неограничени. Тук можем да предложим консултантска помощ и обучения за:

 • Подобряване на вътре?но-фирмената комуникация, водещо до пови?ена ефективност и мотивация на персонала.
 •  Подобряване на връзките с клиентите. Някои рекламни специалисти смятат, че фирмените рекламни стратегии се изчерпват с изработването на календари и химикалки. Ние вярваме, че ако тези мерки не са добре насочени и планирани, те са чиста загуба на средства.
 •  Мениджърски умения и работа в екип. Тук отново няма да ви предложим готови формули. Убедени сме, че тези умения трябва да се развиват отново в рамките на конкретните нужди – тогава, когато сте назначили ръководни кадри без достатъчно опит, когато смятате да пови?ите свои служители, когато екипът ви има нужда да отпразнува успехи или обсъди проблемите, с които се сблъсква.

Доброволно разре?аване на спорове

 •  Дори да сте напълно изрядни и да подготвяте своите договори професионално, често се случва да изпаднете в конфликт със свои клиенти, контрагенти или служители. Препоръчваме ви в този случай възможно най-бързо да се обърнете към медиатор, който ще ви помогне да разре?ите спора извън съда, при запазване на поверителност и максимална защита на ва?ите интереси. Разбира се медиация може да бъде ползвана и по време на висящо съдебно дело. Ако не сте сигурни дали спорът ви е подходящ за медиация, обадете ни се или се свържате с нас чрез интернет страницата, за да си насрочим среща. Първата консултация, по време на която ще се запознаем с детайлите по спора и ще ви дадем становище дали спорът е подходящ за медиация, е безплатна.

Организиране на фирмени събития

 •  Това е още една възможност да спестите време и да се отличите пред своите конкуренти и партньори като покажете нестандартни ре?ения при празнични поводи и реална практическа полза при провеждането на професионални срещи.
 •  Когато срещата, семинара или събитието е особено важно и искате да има дискусии, които да доведат до конретни изводи, препоръчваме ви да наемете „фасилитатор” (професионален водещ).
 

Testimonials

Клиентите за нас...

“Project Space помага на добрите екипи да постигнат повече. Основателите на компанията Злати Михайлова и Ралица Петрова са създали програма, която вдъхновява екипите да развиват творческите ..."

Кийт Молкнър, Управляващ Директор „Нови пазари”, БеарингПойнт