Skip to content

You are here:Начало arrow Услуги arrow Държавни структури
Oбщини, държавни и съдебни структури

Организационно развитие

  • В много от българските държавни структури се налага преструктуриране поради промяна във функциите на ведомството, нуждата от съкращения или обратно създаване на нови звена. Експертната консултантска помощ ще помогне на ръководителя тези процеси да протекат максимално бързо и гладко. Противно на общоприетото мнение, в държавните структури също се търси по-голяма ефективност и по-добро обслужване на гражданите. Тук можем да ви помогнем чрез изследване на работните процеси и изработване на конкретни предложения за тяхното оптимизиране.

Подобряване на комуникацията

  • Съществуващия публичен имидж на много от българските институции често се формира на базата на неточна информация и неразбиране на проблематиката, с която се занимава институцията. Как да преодолеем схващането, че всички управляващи са „маскари”? Отговорът на този въпрос се крие в добре планираната комуникационна стратегия на институцията. Важното за изграждането на положителен медиен и публичен институционален имидж е правилното изграждане на посланията и доброто използване на различни инструменти за общуване с медиите и обществеността. 

Разработване, оценка и управление на проекти

  • В зависимост от нуждите на ва?ата организация можем да предоставим услуги по разработване (там, където не съществува вътре?ен капацитет), оценка и управление на дейности по текущи проекти.

Професионално организиране на мероприятия

  • На нас можете да възложите цялостната организация на планираното мероприятие – от изготвяне на дневен ред, логистика и подготовка на материали до професионално водене на дискусиите, обработка на резултатите и предложение за следващи стъпки.
 

Testimonials

Клиентите за нас

„Екипът на „Проджект Спейс” демонстрира гъвкавост и компетентност във всеки един от етапите на подготовката на проекта, който разработихме съвместно за финансиране от ЕС: събиране на..."

Милчо Енев, Комисар, Началник отдел „Охранителна полиция”, Министерство на вътре?ните работи