Skip to content

You are here:Начало arrow Клиенти и партньори
Клиенти и партньори

 Екипът на Project Space има богат опит в подготовката и изпълнението на проекти за множество институциoнални клиенти, сред които:

Клиентите за нас:


„Екипът на „Проджект Спейс” ни оказа незаменима помощ в идентифицирането и кандидатстването по програми, финансирани от Европейския съюз и Американската агенция за международно развитие. Благодарение на тяхната подкрепа на�?ият екип успя да прецизира идеите си и да подготви качествени проектни предложения за развитие на нотариата и прокуратурата.. .Заедно с „Проджект Спейс” организирахме обучение за връзки с медиите за нотариата, което бе�?е много добре прието. Практическата насоченост и детайлното съобразяване с нуждите на клиента спомогнаха това обучение да бъде ефективно и полезно.”
Ренета Николова, Председател на УС Клуб „Журналисти срещу корупцията”

„Основателите на ПроджектСпейс изиграха важна роля за успе�?ното представяне на БеарингПойнт в България чрез своето участие в управлението на Проекта за реформа в търговското право, финансиран от Американската агенция за международно развитие от 2003 до 2007. Тяхната резултатност и професионализъм помогнаха за доброто стратегическо планиране и изпълнение на проекта. Като ключови участници в проектните инициативи, те допринесоха за това България да бъде призната за една от десетте страни с най-съществен напредък, съгласно отчета на Световната банка Doing Business 2008. За мен е удоволствие да ги препоръчам на всички, които имат нужда от консултиране и съдействие в сферата на международното развитие”. 
Кийт Молкнър, Управляващ Директор „Нови пазари”, БеарингПойнт

„�?мах изключителното удоволствие да работя заедно със Златислава Михайлова и Ралица Петрова в продължение на почти три години. През това време те доказаха, че не само са интелигентни и сериозни, а и истински партньори в постигането на на�?ите цели.”
Брук Мърфи, Мениджър, Развиващи се пазари, БеарингПойнт �?нк

„Екипът на „Проджект Спейс” демонстрира гъвкавост и компетентност във всеки един от етапите на подготовката на проекта, който разработихме съвместно за финансиране от ЕС: събиране на информация, запознаване с изискванията на конкурса и анализ на процесите, дизайн на проекта и разработка на предложението, фасилитация при определянето на партньорските роли и отговорности."
 Милчо Енев, Комисар, Началник отдел „Охранителна полиция”, Министерство на вътре�?ните работи

„Екпертите, с които „Проджект Спейс” работи, оказаха неоценима помощ при изграждането на Камарата – от самото й конституиране, до разработването на ефективни услуги за членовете и създаване на положителен публичен имидж на организацията. Ценно бе�?е и съдействието за изработване на бизнес план и стратегически план на организацията, които се оказаха полезни инструменти в управлението на организацията.”
Георги Дичев, Председател на Камарата на частните съдебни изпълнители

„Project Space помага на добрите екипите да постигнат повече. Основателите на компанията Злати Михайлова и Ралица Петрова са създали програма, която вдъхновява екипите да развиват творческите си възможности, да изграждат нови визии и да планират успе�?ното им осъществяване. Ако ва�?ият професионален екип е готов да премине към следващия етап от своето развитие, Project Space ще му помогне да постигне максимума.”
Крис Томпсън, консултант по международно развитие

 

Testimonials

Клиентите за нас...

“Project Space помага на добрите екипи да постигнат повече. Основателите на компанията Злати Михайлова и Ралица Петрова са създали програма, която вдъхновява екипите да развиват творческите ..."

Кийт Молкнър, Управляващ Директор „Нови пазари”, БеарингПойнт