Skip to content

You are here:Начало arrow Клиенти и партньори
Клиенти и партньори

 Екипът на Project Space има богат опит в подготовката и изпълнението на проекти за множество институциoнални клиенти, сред които:

Клиентите за нас:


„Екипът на „Проджект Спейс” ни оказа незаменима помощ в идентифицирането и кандидатстването по програми, финансирани от Европейския съюз и Американската агенция за международно развитие. Благодарение на тяхната подкрепа на�?ият екип успя да прецизира идеите си и да подготви качествени проектни предложения за развитие на нотариата и прокуратурата.. .Заедно с „Проджект Спейс” организирахме обучение за връзки с медиите за нотариата, което бе�?е много добре прието. Практическата насоченост и детайлното съобразяване с нуждите на клиента спомогнаха това обучение да бъде ефективно и полезно.”
Ренета Николова, Председател на УС Клуб „Журналисти срещу корупцията”

„Основателите на ПроджектСпейс изиграха важна роля за успе�?ното представяне на БеарингПойнт в България чрез своето участие в управлението на Проекта за реформа в търговското право, финансиран от Американската агенция за международно развитие от 2003 до 2007. Тяхната резултатност и професионализъм помогнаха за доброто стратегическо планиране и изпълнение на проекта. Като ключови участници в проектните инициативи, те допринесоха за това България да бъде призната за една от десетте страни с най-съществен напредък, съгласно отчета на Световната банка Doing Business 2008. За мен е удоволствие да ги препоръчам на всички, които имат нужда от консултиране и съдействие в сферата на международното развитие”. 
Кийт Молкнър, Управляващ Директор „Нови пазари”, БеарингПойнт

„�?мах изключителното удоволствие да работя заедно със Златислава Михайлова и Ралица Петрова в продължение на почти три години. През това време те доказаха, че не само са интелигентни и сериозни, а и истински партньори в постигането на на�?ите цели.”
Брук Мърфи, Мениджър, Развиващи се пазари, БеарингПойнт �?нк

„Екипът на „Проджект Спейс” демонстрира гъвкавост и компетентност във всеки един от етапите на подготовката на проекта, който разработихме съвместно за финансиране от ЕС: събиране на информация, запознаване с изискванията на конкурса и анализ на процесите, дизайн на проекта и разработка на предложението, фасилитация при определянето на партньорските роли и отговорности."
 Милчо Енев, Комисар, Началник отдел „Охранителна полиция”, Министерство на вътре�?ните работи

„Екпертите, с които „Проджект Спейс” работи, оказаха неоценима помощ при изграждането на Камарата – от самото й конституиране, до разработването на ефективни услуги за членовете и създаване на положителен публичен имидж на организацията. Ценно бе�?е и съдействието за изработване на бизнес план и стратегически план на организацията, които се оказаха полезни инструменти в управлението на организацията.”
Георги Дичев, Председател на Камарата на частните съдебни изпълнители

„Project Space помага на добрите екипите да постигнат повече. Основателите на компанията Злати Михайлова и Ралица Петрова са създали програма, която вдъхновява екипите да развиват творческите си възможности, да изграждат нови визии и да планират успе�?ното им осъществяване. Ако ва�?ият професионален екип е готов да премине към следващия етап от своето развитие, Project Space ще му помогне да постигне максимума.”
Крис Томпсън, консултант по международно развитие

 

Testimonials

Клиентите за нас

„Екпертите, с които „Проджект Спейс” работи, оказаха неоценима помощ при изграждането на Камарата – от самото й конституиране, до разработването на ефективни услуги за членовете..."

Георги Дичев, Председател на Камарата на частните съдебни изпълнители