Skip to content

Услуги за държавни структури

 - Kак да изпълните задълженията си в рамките на ограничения бюджет с който разполагате
 - Как да мотивирате персонала
Прочетете повече

Услуги за HПO

- Как да работите по-ефективнo за своите членове 
- Как да организирате застъпнически кампании
 Прочетете повече

Услуги за бизнеса

- Kak да се финансирате от Европейския съюз
- Kak да използвате всички възможности които ви предлага пазара
Прочетете повече
You are here:Начало
ОБУЧЕН?Я
 • Мениджмънт и лидерство. Кои са критичните фактори за успеха ми като мениджър? Вмирисва ли се рибата откъм главата? Основни управленски функции и задачи, стилове на управление, ключови мениджърски умения, вземане на решения

 • Организационна култура. Какво представлява? Кои ценности ще ни доведат до успеха? Организационна вселена, формулиране на мисия, визия и ценности на организацията, целеполагане

 • Стратегическо планиране. ?ма ли смисъл в стратегическото планиране или е просто още една хубава теория? Системно мислене, цели и насоки за развитие на организацията, организационно планиране, анализ на възможностите и заплахите

 • Управление на промяната. Как да се справяме успешно в бързо променящата се бизнес среда? Как да превърнем кризата в положителна промяна? Същност на промяната, анализ на индивидуалните възприятия, предпочитания и реакции, системен подход, цикъл и процес на промяната, агенти на промяната

 • Мотивация. Какво движи хората? Как да използвам това на практика? От външна към вътрешна мотивация, вдъхновение, възнаграждение и признаване, методи за мотивиране

 • Ефективна комуникация. Защо не се разбираме дори, когато говорим на един език? Трябва ли да развиваме нещо толкова естествено като комуникацията? Принципи на ефективната комуникация, комуникационен процес, невербална комуникация, активно слушане, даване на обратна връзка, организационна комуникация, формални и неформални канали, индивидуални умения

 • Обслужване на клиентите. Наистина ли доброто обслужване е най-икономичния начин да спечеля клиентите на своя страна? Принципи на компаниите, ориентирани към клиентите, канали и методи за обслужване на клиентите, успешни продажби, фронт офиса и останалите звена

 • Убедителни и запомнящи се презентации. Защо хората все още правят скучни презентации? Как да остана за дълго в съзнанието на аудиторията? Подготовка за презентацията – психологическа, съдържателна, техническа, послания, визуализация, основни правила на убеждаващата комуникация

 • Разрешаване на конфликти. Можем ли да разрешаваме конфликтите си конструктивно? Как? Същност на конфликта, умения за фасилитация и медиация, техники за намаляване на напрежението и водене на преговори

 • Справяне със стреса. Страшен ли е стреса? Как да го задържим в здравословни граници? Причини за стреса, последици от стреса, емоционална интелигентност, техники за справяне със стреса

 • Междукултурно общуване. Допринасят ли различията за ефективността на работата? Как можем да ги накараме да работят за нас? Етноцентризъм, бариери за междукултурно общуване, културен шок, измерения на културата, сравнение на синтетични култури

 • Бизнес етикет. Как да се чувстваме комфортно в различни бизнес роли и ситуации? Как да създаваме и да задържаме доброто впечатление? Какво, кога, къде и как в бизнеса, да уловим тънките детайли, които придават смисъл и правят бизнеса ни ефективен и успешен, умението да преговаряме

 • Креативност на работното място. Как на практика да докажем тезата, че всеки е способен на творчество? Как да развием творчеството в работна среда?) Паралелно мислене, техники за развитие на латералното мислене, методи за генериране на идеи, вземане на решения и оценка на алтернативите, управление на творческия потенциал на сътрудниците

 • ?новации в ежедневието. Как да печелим с творчеството? Дава ли иновацията конкурентно предимство? Типове иновации, модели за иновация, стратегии за иновация, концепция за отворена иновация

 • Управление на времето. Как да “разтегнем” времето? Как да постигнем баланс между работа и личен живот? Планиране и целево организиране, приоритизиране, матрица за управление на времето, делегиране

 • ?зграждане на екип и работа в екип. Как да превърнем колектива в екип? Как да избегнем рисковете в развитието на екипите? Светът на екипите, етапи на формиране, сътрудничество и взаимно доверие, дефиниране, роли и принципи, роля на ръководителя, утвърждаване на екипен дух, сътрудничество, правила и практики, справяне с трудни поведения в груповата работа

 • Тийм билдинг. Действително ли работите добре заедно? Какви са подводните камъни във вашите взаимоотношения?  Ролеви игри за укрепване на екипния дух 

Обученията дават възможност на участниците да обменят опит със свои колеги и експерти на база последни развития в теорията и практиката на организационното развитие, както и да работят и реализират конкретни свои задачи и проекти. �?зползваната методология е интерактивна, базирана на учене чрез правене и използване на опита на участниците.

 

Testimonials

Клиентите за нас...

„Основателите на ПроджектСпейс изиграха важна роля за успе?ното представяне на БеарингПойнт в България чрез своето участие в управлението на Проекта за реформа в търговското право..."

Кийт Молкнър, Управляващ Директор „Нови пазари”, БеарингПойнт

Регистрация


Забравена парола

гости онлайн