Skip to content

Услуги за държавни структури

 - Kак да изпълните задълженията си в рамките на ограничения бюджет с който разполагате
 - Как да мотивирате персонала
Прочетете повече

Услуги за HПO

- Как да работите по-ефективнo за своите членове 
- Как да организирате застъпнически кампании
 Прочетете повече

Услуги за бизнеса

- Kak да се финансирате от Европейския съюз
- Kak да използвате всички възможности които ви предлага пазара
Прочетете повече
You are here:Начало
ПОСЛЕДН? ПРОЕКТ?
 • Програма за лидерство - Ем Ди Ай (?нститут за Развитие на Управлението) MDI - Management Development Institute, Виена, Австрия - април - юли 2016; водещ обучител по програмата за обучение на оперативни мениджъри (First Line Manager), модулна и коучинг програма за развитие на мениджъри в производствени предприятия.

 • Обучение по Креативност за НРЕ - юни 2016

 • Проект "Подобряване на мотивацията и оценка на представянето на служителите във фирма "Камусат България" - компания за телекомуникационни услуги.

 • Проект "Повишаване капацитета на съдебната система и обучение по Европейската конвенция за защита правата на човека  и основните свободи в Националния институт на правосъдието"  стартира на 11-ти февруари 2013 с подписването на Договор между Министерство на правосъдието като Програмен оператор и Националния институт на правосъдието, в качеството му на бенефициент с партньорството на Съвета на Европа. Проектът е с продължителност 24 месеца и е безвъзмездно финансиран от Норвежкия финансов механизъм 2009 – 2014. Очаквани ресултати: 1. Работещ модел на регионални  и централизирани обучения в областта на правата на човека и основните свободи; 2. Създаване на постоянна платформа за диалог между всички заинтересувани лица, които участват в прилагането и реализирането на правата на човека, под формата на Форум на правосъдие и права на човека, последван от работни срещи; 3.      Консолидиране на учебните материали в областта на човешките права.

 • BESTT, Грузия - Туининг програма на ЕС, съвместно с Холандия, Швеция и МСС?, ръководи компонента за комуникация и информиране на обществеността, работи съвместно с Националното бюро по съдебно изпълнение и Министерство на правосъдието за разработване на стратегически план и комуникационна стратегия, обучение НБС? и журналисти.
 • Програма за реорганизация и обучение на персонала в Кантората на ЧС? Милен Бъзински - оценка на ефективността на организацията на Кантората и съставяне на план за организационна промяна; провеждане на серия от обучения, съставени специално за целите на Кантората, оценка на представянето на служителите и препоръки за подобряване на дейността
 • ЮРАЛ?УС, Албания - Програма на ЕС за Консолидиране на правната и институционална реформа на съдебната система на Албания - оценка на реформата в съдебното изпълнение и въвеждането на система за управление на делата.
 • Продължаваща мениджърска програма на Оргахим/Поликолор с изпълнител "Аликорн консулт" с две нови теми: "Творческо мислене" и  „Междукултурни компетенции и емоционална интелигентност”. 
 • Поредица от тийм билдинги за целите на Националната електрическа компания под мотото „Промяната започна, да я направим заедно” - комбинация от физически, логически и творчески задачи за взаимно опознаване и обсъждане на актуални предизвикателства в развитието на компанията по нетрадиционен и забавен начин.
 • Организационно развитие и мениджърско консултиране - фабрика „Свеа”. Чрез поредица от обучителни срещи и консултации засегнахме различни теми, свързани с качеството и ефективността на работата, и помогнахме за разрешаването на реални проблеми в комуникацията и управлението на персонала.

 • Пет обучителни модула "Обучение на обучители" по проект на Министерство на правосъдието, финансиран по ОПАК.

 • Курс по мениджърски умения за частни съдебни изпълнители (ЧС?) в България и Албания – същност на мениджмънта и организация на бизнеса на ЧС?, управление на бизнес процесите в кантората, мотивация на персонала, екипна работа.

 • Второ проучване на мнението на клиентите на частното съдебно изпълнение в България, проведено в рамките на проект „Укрепване на системата на частно съдебно изпълнение в България”, финансиран по Програмата за социална трансформация в Централна и ?зточна Европа (МАТРА) на Министерството на външните работи на Нидерландия и изпълняван от Центъра за международно правно сътрудничество (CILC). 

 • Медиация и съдебна власт – успешно партньорство за подобрен достъп до правосъдие”, проект финансиран от Фондация „Америка за България”. Обучения за медиаторите към Център „Спогодби” на Софийски районен съд.

 • Тийм билдинг за Посолството на Кралство Нидерландия в София. Програмата на еднодневния семинар е фокусирана върху културните прилики и различия  и тяхното осъзнаване за подобряване на комуникацията и климата в организацията.

 • Фасилитиране на кръгли маси на БАУРЧР за професионална сертификация на специалист по човешки ресурси.  

 • Рома Фешън (www.romafashion.net). Артистичен проект, който съчетава кино, театър, музика, поезия и мода и цели да престави по оригинален начин красотата, наследството и влиянието на ромската култура по света с послание за достойна принадлежност. 

 • Балкански проект за реформа в съдебното изпълнение. Проектът включва седем държави от Западните Балкани - Албания, Македония, Сербия, Черна Гора, Косово, Хърватска и Босна и Херцеговина и цели да подпомогне реформирането на съдебните им системи и ефективното функциониране на системата за принудително изпълнение във всяка от страните.

 • ОЛАФ – Пазителят на Европейските фондове, Оперативна програма „Административен капацитет” на Европейския съюз.

 • Прокуратурата с лице към обществото,  финансиран от Фонд „България” чрез Балкански тръст за демокрация и изпълняван от Клуб „Журналисти против корупцията”. 

 • Укрепване на системата на частно съдебно изпълнение в България – Програма Матра

 • Подобряване на сигурността в туристическите зони в България - консултация за Дирекция „Сигурност” на Националната дирекция на Полицията в структурирането, дизайна и разработването на проектно предложение.

 • Подобряване на общественото доверие в полицейските власти посредством въвеждане на система за управление и мониторинг - разработването на проектно предложение за кандидатстване за безвъзмездно финансиране по Рестриктирани партьорски рамкови споразумения.  

 • "Комуникации" и "Работа в екип за прокурори"  - обучения по заявка на Националния институт по правосъдие (Н�?П).  

 

Testimonials

Клиентите за нас

„Екипът на „Проджект Спейс” демонстрира гъвкавост и компетентност във всеки един от етапите на подготовката на проекта, който разработихме съвместно за финансиране от ЕС: събиране на..."

Милчо Енев, Комисар, Началник отдел „Охранителна полиция”, Министерство на вътре?ните работи 

Регистрация


Забравена парола

гости онлайн